Thursday, November 15, 2012

KATA GANTI NAMAKata Ganti Nama

Perkataan Ganti Nama ialah perkataan yang menggantikan perkataan NAMA. 
Perkataan Gantinama ini dibahagikan kepada lima bahagian iaitu Gantinama Diri, Ganti nama Umum, Ganti nama Pertanyaan, Gantinama Petunjuk dan Ganti nama Sendi. 
Kata ganti diri ialah kata yang digunakan untuk menggantikan kata nama orang 
2. Kata ganti diri terdiri daripada: 
(a)kata ganti diri (pertama, kedua, dan ketiga); 
(b)kata ganti diri singkat; 
(c) kata ganti tanya; 
(d) kata ganti tempat; dan 
(e) kata ganti tak tentu. 
Gantinama Diri 
Kata Ganti Diri Pertama 
1. Kata ganti diri pertama ialah kata yang digunakan untuk menggantikan diri orang yang bercakap. 
2. Kata ganti diri pertama terbahagi dua, iaitu yang berbentuk tunggal dan yang berbentuk jamak. 
Kata Ganti Diri Pertama
Penggunaannya

aku (tunggal)
digunakan apabila bercakap dengan kawan biasa atau dengan Tuhan

saya (tunggal)
digunakan apabila bercakap dengan seseorang yang baru dikenal atau dalam suasana rasmi

hamba (tunggal)
digunakan pada diri sendiri pada zaman dahulu

patik (tunggal)
digunakan oleh rakyat apabila bercakap dengan raja atau sultan

beta (tunggal)
digunakan oleh raja atau sultan apabila bertitah kepada rakyat

kami (jamak)
digunakan kepada diri orang yang berkata serta temannya apabila bercakap dengan orang kedua

kita (jamak)
digunakan kepada diri sendiri dan menyertakan diri orang kedua


Gantinama Diri Bilangan Tunggal dan Bilangan Banyak 
Bentuk
contoh kata nama diri pertama

tunggal
beta, patik, aku, saya

jamak
kita, kami, kita orang


Kata ganti nama Diri Kedua 
Kata ganti diri kedua digunakan ketika kita berbual dengan seseorang. 
Kata ganti ini boleh dipecahkan kepada dua bentuk, iaitu bentuk tunggal dan bentuk jamak seperti berikut : 
Bentuk
contoh kata Ganti Diri kedua

Tunggal
tuanku, wak, kamu, anda, engkau

Jamak
kalian

Kata Ganti Diri Kedua
Penggunaannya

anda (tunggal)
digunakan untuk diri orang kedua apabila tidak berhadapan dengan kita

awak (tunggal)
digunakan untuk diri orang kedua yang rapat hubungannya dengan kita

engkau (tunggal)
digunakan untuk diri orang kedua yang rapat hubungannya dengan kita dan dengan Tuhan juga

tuanku (tunggal)
digunakan apabila bercakap dengan sultan dan raja

kalian (jamak)
digunakan untuk beberapa orang yang diajak bercakap

kamu (tunggal dan jamak)
digunakan untuk diri orang kedua yang rapat hubungannya dengan kita


Contoh ayat yang menggunakan kata ganti diri kedua 
1. Awak pekerja yang patuh 
2. Kamu semua adalah murid yang baik 
3. Guru mencari engkau. 
4. Anda semua dinasihati membaca soalan dengan teliti. 
5. Tunku akan bersiram sekejab lagi. 
Kata Ganti diri ketiga 
kata ganti diri ketiga ialah bagi merujuk kepada orang ketiga,kata-kata seperti 
mereka, beliau, baginda hendaklah digunakan. 
Kata ganti diri ketiga boleh dipecahkan kepada dua bentuk. 
Bentuk
Contoh kata ganti diri ketiga

tunggal
ia, dia, beliau, baginda

jamak
mereka

Kata Ganti Diri Ketiga
Penggunaannya

baginda (tunggal)
digunakan untuk raja dan sultan

beliau (tunggal
digunakan untuk orang yang kita hormati, misalnya 
ibu bapa, guru, dan pemimpin

dia dan ia (tunggal)
digunakan untuk orang yang umum seperti orang biasa dan rakan

mereka (jamak)
digunakan untuk orang yang bilangannya lebih daripada seorang


Contoh ayat yang menggunakan kata ganti diri ketiga. 
1. Dia pegawai pendiaikan 
2. Mereka itu orang India. 
3. Beliau banyak membantu penduduk di situ. 
4. Ia diburu oleh pihak polis. 
5. Baginda sedang bertitah di atas singgahsana. 
6. Dia menolong bapanya. 
7 "Sekiranya dada halangan, ��. akan berangkat esok pagi ,� kepada bendahara. 
8 "Sertailah peraduan ini. berpeluang memenangi pelbagai hadiah yang lumayan," kata pengacara itu. 
9 Wakil rakyat akan merasmikan mesyuarat itu 2 jam lagi. 
10 " tunggu di sini. Biar kusiasat perkara itu dahulu," kata Bagok kepada pengikut-pengikutnya. 
Ringkasan 
Kata Ganti Nama Diri
Tunggal
Bilangan Banyak / Jamak

Diri Pertama
( Orang yang bercakap )
aku
saya
patik
hamba
kami
kita

Diri Kedua
( Orang yang dilawan bercakap )
awak
kamu
engkau
encik
cik
saudara
saudari
tuan
puan
anda
tuanku
awak semua
kamu semua
saudara sekalian
saudari sekalian
encik-encik
cik-cik
tuan-tuan
puan-puan
anda semua
kalian

Diri Ketiga
( Orang yang diceritakan halnya)
dia
ia
nya
beliau
baginda
mereka


Kata Ganti Tanya 
1. Kata ganti tanya ialah perbuatan untuk menggantikan nama benda, orang, tempat, 
masa, bilangan dan hal dengan maksud pertanyaan. 
2. Kata ganti nama pertanyaan ditambah �kah� dan tanda soal. 
3. Digunakan untuk membentuk ayat-ayat tanya. 
Benda
Orang
Tempat
Masa
Hal
Bilangan

apakah
siapakah
manakah
bilakah
bagaimanakah 
kenapakah 
mengapakah berapakah

Kata Ganti Nama
Penggunaannya

apa
digunakan untuk menanyakan nama benda atau bilangan

siapa
digunakan untuk menanyakan orang atau nama orang

mana
digunakan untuk menanyakan orang, binatang, benda, dan tempat


Contoh ayat 
1. Bilakah engkau pergi ke bandar ? 
2. Mengapakah kamu tidak datang semalam ? 
3. Murid-murid di dewan itu berapa orang ? 
4. Nama pokok itu apa ? 
5. Pemuda kacak itu siapa ? 
Kata Ganti Tempat 
1. Kata ganti tempat digunakan untuk mengganti nama tempat. 
2. Contoh kata ganti tempat dan penggunaannya adalah seperti yang berikut: 
Kata Ganti Tempat
Penggunaannya

sana
digunakan untuk tempat yang dianggap jauh

sini
digunakan untuk tempat yang dekat dengan orang
yang bercakap

situ
digunakan untuk tempat yang agak jauh, tetapi tidak
sejauh sana

Benda, orang, Binatang
ini, itu

Tempat sini ( Digunakan bagi tempat yang hampir / dekat dengan penutur) 
sana ( Digunakan bagi tempat yang dianggap jauh) 
situ ( Digunakan bagi tempat yang tidak begitu jauh) 
Keadaan
begini, begitu, demikian


contoh ayat 
1. Ini langsat. 
2. Itu kucing. 
3. Pokok itu rendah sahaja. 
4. Kereta Proton Wira ini cantik. 
Kata Ganti Umum / Tak Tentu 
Kata ganti umum/ tak tentu ini wujud daripada penggandaan kata ganti tanya 
seperti apa, siapa, dan mana. Siapa-siapa boleh bertukar sesiapa. 
Kata ganti umum ini digunakan dalam ayat penyata dan ayat perintah sahaja. 
Kata Ganti Nama Penunjuk 
Perkataan yang digunakan untuk menunjuk sesuatu benda, orang, tempat dan cara. 
1. Kata itu dan ini disebut sebagai kata ganti tunjuk 
2. Fungsi kata ganti tunjuk adalah sebagai: 
(a) subjek dan letaknya di depan kata nama. Contohnya: 
i. Ini komputer. 
ii. Itu rumah Sally. 
(b) penentu dan letaknya di be­lakang kata nama. Contohnya: 
i. Kotak ini berat. 
ii. Saya belajar di sekolah itu. 
Kata Ganti tak tentu. 
1. Kata ganti tak tentu menunjukkan sesuatu atau seseorang secara tidak tentu 
2. Contoh kata ganti tak tentu serta penggunaannya adalah seperti yang berikut: 
Kata Ganti Umum / Tak Tentu Ayat-ayat contoh

apa-apa
1. Entah apa-apa yang dibawanya 
2. Azman tidak berkata apa-apa setelah dimarahi gurunya. 
Siapa-siapa
1. Tidak ada siapa-siapa dalam bangunan itu.
2. Siapa-siapa saja boleh menjaksikan pertunjukan itu.

Mana-mana
1. Jangan ke mana-mana , duduklah di sini sahaja. 
2. Pilihlah mana-mana pakaian yang awak suka. 
Kata Ganti Tak Tentu 
sapa-sapa 
mana-mana, masing-masing, 
seseorang,dan sesuatu 
siapa-siapa atau sesiapa Penggunaannya 
digunakan untuk benda atau hal yang tidak tentu 
digunakan untuk tempat atau benda yang tidak tentu 
digunakan untuk

2 comments:

  1. Penerangan maksud yang terperinci ~^_^

    ReplyDelete
    Replies
    1. Terima kasih atas sokongan Ling,saya akan berusaha lagi~^o^

      Delete