Thursday, November 15, 2012

KATA TANYAKata Tanya

1. Kata tanya ialah perkataan yang digunakan untuk menanyakan sesuatu. 
2.Kata tanya adalah kata atau perkataan yang digunakan untuk membentuk ayat-ayat tanya. 
3. Kata tanya mesti diikuti oleh partikel �kah� apabila digunakan di awal ayat tanya. 
4. Kata tanya boleh wujud di awal, di akhir atau di tengah ayat 
5. Partikel �kah� tidak diperlukan jika kata tanya terletak pada akhir ayat. 
contoh 
a. Apakah benda itu ? 
b. Buku siapakah ini ? 
kenapa Kenapakah Ahmad gagal dalam ujian itu ? 
bila Bilakah awak akan memulangkan buku saya ? 
siapa Engkau ini siapa ? 
mengapa Mengapakah baju awak ini basah ? 
apa Apakah nama binatang itu ? 
bagaimana Bagaimanakah rupa hantu ? 
berapa Di dalam kelas itu ada berapa orang murid lelaki ? 
mana Nelayan itu dari mana ?

10 comments: